Vodomerná šachta HUTIRA 1000

328,80 398,40  s DPH

Samonosné monolitické šachty určené pre napojenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok.

Technická definícia

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v dvoch výškových verziách 1300mm a 1600mm. Vnútorný priemer šachty je 1000mm. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž jedného vodomeru a je možné osadiť ju aj do terénu s výskytom spodnej vody bez obetónovania. Otvory prestupov pre potrubie sú štandardne 32mm, ale je možné dodať tesnenia do rozmeru 70mm. Otvory sú umiestnené 200mm nad dnom šachty.

Vymazať

Popis

Samonosné monolitické šachty určené pre napojenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok.

Technická definícia

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v dvoch výškových verziách 1300mm a 1600mm. Vnútorný priemer šachty je 1000mm. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž jedného vodomeru a je možné osadiť ju aj do terénu s výskytom spodnej vody bez obetónovania. Otvory prestupov pre potrubie sú štandardne 32mm, ale je možné dodať tesnenia do rozmeru 70mm. Otvory sú umiestnené 200mm nad dnom šachty.

Výhody
  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým
  • vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení (tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde j*ednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám
vodomerná šachta hutira 1000 technický výkres

vodomerná šachta hutira 1000 technický výkres

Inštalácia

Plastové monolitické vodomerné šachty je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá) teréne a však pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetónovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere o 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku prívodných hadíc vody. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Vodomerná šachta sa osádza do stredu výkopu na pieskové lôžko o hrúbke min. 20cm, ktoré nesmie obsahovať žiadne kamenivo a iné ostré predmety, ktoré by mohli narušiť plášť šachty. V prípade hydromorfného prostredia je potrebná na dne výkopu betónová doska o hrúbke 20cm, z betónu tr. B10, šachtu ukotviť cez oka do betónovej dosky. Prechody hadíc z PE cez komoru šachty sú urobené cez tesnenie. Po prepojení hadíc v šachte, môžeme realizovať obsyp šachty. Obsyp začíname pieskom do prekrytia hadíc. Ďalšie vrstvy okolo šachty treba rovnomerne zhutňovať aj zeminou o hrúbke 20cm, ideálne vlastnou váhou.

Ďalšie informácie

Rozmery -
Rozmery

1300, 1600