Prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektrické prípojky.

Projekcia, inžiniering a realizácia.


Naša spoločnosť realizuje výstavbu inžinierskych sietí, prípojok v oblasti plynu, vody, kanalizácie a elektrických NN pripojení. Taktiež sa zaoberá aj výstavbou distribučných plynovodov a vodovodov.
Je oprávnená realizovať pripojenia k sieťam SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou projektov prípojok pre rodinné domy a iné objekty máme mnoho skúseností. Ročne realizujeme mnoho prípojok a plynovodov. Predovšetkým v regiónoch Zlaté Moravce, Nitra, Žarnovica, Levice, … viac o regionálnej pôsobnosti sa dočítate TU.

Prípojky plynu


Prípojky plynu, vody, kanalizácie a elektrické NN pripojenia


Zabezpečujeme naozaj komplexne …

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Hoďte Vaše starosti za hlavu, úrady a komunikáciu s nimi nechajte na Nás. Naše služby sú na profesionálnej úrovni. Inžiniering posudzujeme vždy individuálne podľa konkrétneho projektu.

Chcem vedieť viac …

Projekcia - prípojky plynu

Projektová dokumentácia

Nakreslíme pre Vás projekt prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektrické prípojky, inžinierske siete, technické zariadenia budov vr. plynofikácie. Zbavíme Vás starostí s projektovaním profesií aj v komplexných projektoch. Zistite viac a cenujte pozornosť našej sekcii projektovej dokumentácii.

Chcem vedieť viac …

Prípojky plynu

Výstavba prípojok plynu, vody, kanalizácie, elektrickej energie

Zrealizujeme prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektrické prípojky, STL, NTL plynovody, prekládky. Všetko čo si vybavíme, naprojektujeme si aj zrealizujeme a odovzdáme ako hotové dielo.

Chcem vedieť viac …

Často kladené otázky k pripojeniu plynu

žiadosť o pripojenie do distribučnej siete SPP distribúcia a.s. je potrebné podať v nasledovných prípadoch, ak máte:

 • neplynofikovaný pozemok, na ktorom sa bude realizovať výstavba rodinného domu; novovybudovanú nehnuteľnosť - rodinný dom

 • rodinný dom v ktorej bol v minulosti využívaný iný typ výhrevnej energie napr. elektrika, drevo, uhlie a pod.

 • pozemok s asanovaným rodinným domom, ktorá mohla byť v minulosti plynofikovaná
 • Pre pripojenie je potrebné podať Žiadosť o pripojenie na stránke spp-distribucia.sk vrátane povinných príloh.

  Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti:

 • Kópiu listu vlastníctva, alebo kópiu iného dokladu, ktorým preukážete vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností s prezenčnou pečiatkou príslušnej správy katastra a pod.)

 • Kópiu katastrálnej mapy

 • Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti:

  Žiadosť podávate vo svojom mene - budete potrebovať Súhlas vlastníka, podielového spoluvlastníka alebo správcu nehnuteľnosti.

  Žiadosť podávate vo vlastníkovom mene - budete potrebovať splnomocnenie vlastníka.
  V prípade, ak je na pozemku vybudovaná plynová prípojka a nikdy na odbernom mieste nebolo meradlo, je potrebné podať Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete.

  Čo Vám vieme ponúknuť je nasledovný rozsah služieb.

  Inžiniering

  Spracujeme za Vás inžiniering

  Inžiniering riešime skutočne komplexne pre celú oblasť výstavby. Naše služby v tejto oblasti si môžete objednať samostatne ako balík služieb alebo ako súčasť komplexného balíka. Voľba je na Vás.

  Projekcia - prípojky plynu

  Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu

  Objednajte si u nás vypracovanie projektovej dokumentácie, buď samostatne alebo ako súčasť širšieho balíka služieb. Voľba ostáva vždy na Vás.

  Prípojky plynu

  Zrealizujeme Vaše prípojky

  Objednať si môžete realizáciu prípojoky plynu, vody, kanalizácie, elektrickej prípojky alebo rozšírení verejných rozvodov inžinierskych sietí, samostatne alebo ako súčasť balíka služieb.


  Naše služby si môžete objednať samostatne, alebo ako profesionálny balík služieb.


  Zrealizujeme pre Vás rozsah prác ktorý si môžete prezrieť TU.