Úžasný sprievodca

Úžasný sprievodca
  • Základné údaje
  • Špecifikácia dokumentácie
  • Inžinierska činnosť
  • Technická špecifikácia
  • Osobné údaje
  • Hotovo
0% Complete
1 of 6

Špecifikácia prípojok

Označte niektorú z možností pokiaľ potrebuje vybudovať novú prípojku.

Špecifikácia stavby

Rekonštrukciou sa rozumie aj zmena spôsobu vykurovania.