O nás

Prípojkami resp inžinierskymi sieťami sa zaoberáme od roku 2008, v tej dobe ešte ako zamestnanci pre spoločnosť zameranú výlučne na výstavbu.

 Od roku 2014 sme sa rozhodli osamostatniť a založili sme spoločnosť zaoberajúcu sa výstavbou a inžinierskou činnosťou. Po 4 rokoch a pribúdajúcich skúsenostiach sme zmenili stratégiu, nakoľko nám chýbal na trhu niekto, kto by vedel ako projektant optimálne vyhodnotiť projekt z pohľadu investora, ale aj realizátora. A tu vznikla myšlienka PRIPOJKY.info s.r.o.

Preto sme v roku 2018 začali nesmelo ponúkať naše skúsenosti z realizácie projektov ktoré boli pretavené do projektovej dokumentácie. Vzišiel z toho dnes už môžeme povedať úspešný koncept ktorý Vám zabezpečí kvalitné projekty ktoré, skutočne zohľadňujú potrebu investora a to najmä v komplexných projektoch. Vzhľadom na komplexnosť poskytovaných služieb vieme úplne relevantne posúdiť optimálne možnosti ktoré zohľadňujú v projektovej dokumentácii najlepšiu cenu celého projektu vo všetkých častiach, najrýchlejšie vybavenie inžinierskej činnosti k stavbe a v neposlednom rade ekonomicky prijateľné riešenie výstavby.

Team PRIPOJKY.info s.r.o.