Cena projektovej dokumentácie

Cena projektovej dokumentácie

Aplikácia pre výpočet ceny projektovej dokumentácie.

Kalkulácia ceny projektovej dokumentácie
Vypočítať cenu projektovej dokumentacie nasledovných prípojok

PRÍPOJKA PLYNU - Parametre dokumentácie

Je uzavretá "Zmluva o pripojení" s SPP-distribúcia a.s.? *
Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena za projekt prípojky plynu 
Cena za výstavbu prípojky plynu od 730 do 1279

PRÍPOJKA VODY - Parametre dokumentácie

Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena projektu prípojky vody 
Cena za výstavbu prípojky vody do 878

PRÍPOJKA KANALIZÁCIE - Parametre dokumentácie

Máte vypracovanú situáciu umiestnenia domu na parcele s vyznačením sietí? *
Zahrnúť do projektovej dokumentácie spätnú úpravu po rozkopávke? *

Konečná cena projektu prípojky kanalizácie 
Cena za výstavbu prípojky kanalizácie do 865

 

 

Vyplnením kontaktných údajov a odoslaním formulára môžete potvrdiť Váš záujem o spracovanie projektovej dokumentácie.
Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať pre potvrdenie údajov a projektovú dokumentáciu Vám spracujeme do 14 pac. dní.

Kontaktné údaje

Addresa
Addresa
Ulica
Katastrálne územie
Obec
Okres
PSČ
Štát