Oprava výtlkov technológiou infražiarenia

Oprava výtlkov technológiou infražiarenia

Oprava výtlkov a sieťových rozpadov infraohrievačmi Technológia infražiarenia je ekologická Oprava výtlkov infranahrievačmi je ekologicá forma opráv asfaltového krytu so zachovaním pôvodného materiálu. Recyklácia za horúca na mieste vychádza z ekologickej a ekonomickej myšlienky zachovania pôvodného materiálu, u ktorého došlo k oxidácii a skrehnutiu pojiva, ktoré tvorí len 6% objemu, pričom 94% (kamenivo) je stále…