Projekt ZTI (zdravotechniky)

Projekt ZTI (zdravotechniky) zdravotechnika technické zabezpečenie budov Projekt zdravotechniky – ZTI od A po Z za dobrú cenu. Ak ste sa rozhodli pre rekonštrukciu alebo výstavbu nového domu, určite ste sa už stretli s pojmom projekt ZTI. Zdravo-technická inštalácia (ZTI) je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu a prevádzku rodinného domu. Projekt ZTI…

Projekt TZB

Projekt TZB vykurovanie | zdravotechnika | rekuperácia technické zabezpečenie budov Projekt TZB – vykurovania, zdravotechniky a rekuparácie od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia technického zabezpečenia bodov je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy. Projekty zabezpečujeme pre rodinné domy prípadne menšie prevádzkové objekty. Projektovú dokumentáciu sa snažíme spracovať do 14 dní…

projekt prekládky plynu

Projekt prekládky plynu

Projekt prekládky plynu za dobrú cenu Projekt prekládky plynu od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia preloženia plynovej prípojky alebo plynovodu je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. Naša spoločnosť je oprávnená taktiež aj realizovať preložky prípojky plynu, navrhneme Vám technické riešenie , ale…

regulačné a meracie zariadenie s prepočítavačom

Projekt regulácie a merania plynu

Projekt pre regulačné a meracie zariadenie plynu nad 10m3 Projekt pre regulačné a meracie zariadenie plynu nad 10m3 od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia regulácie a merania plynu je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované projektové dokumentácie a prílohy, tj. vr. projektovej dokumentácie uzemnenia a pospojovania (elektro časť) a je vypracovaná…

Projekty pre stavebné povolenie

Projekty IBV a HBV

Projekty IBV a HBV – plyn, voda a kanalizácia Projektová dokumentácia rozšírenia inžinierskych sietí a prípojok pre nové IBV a HBV, v rozsahu – nové pripojenia, rekonštrukcie, preložky. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre IBV alebo HBV je komplexné riešenie rozšírenia inžinierskych sietí, prípadne prekládky jestvujúcich sietí ktoré je potrebné prekladať. Riešenie ktoré Vám ponúkame zahŕňa rozšírenia…

Projektová dokumentácia inžinierskych sietí - voda - kanalizácia - plyn - elektrina

Projekt plynoinštalácie

Projekt plynoinštalácie Projekt plynoinštalácie od A po Z za dobrú cenu. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu odberných plynových zariadení (OPZ), čo sú rozvody plynu od skrinky merania po spotrebič. Projektovú dokumentáciu vypracujeme podľa aktuálne platných noriem a predpisov TPP, jej súčasťou sú všetky potrebné prílohy.  Vyhotovujeme plynoinštalácie pre objekty: rodinných domov pre rozšírenia zón – IBV pre rozšírenia…

Projektová dokumentácia inžinierskych sietí - voda - kanalizácia - plyn - elektrina

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia inžinierskych sietí (IS) za dobrú cenu Projektujeme prípojky plynu, vody a kanalizácie Projektová dokumentácia prípojok v rozsahu – nové pripojenia, rekonštrukcie, preložky. prípojky plynu STL, NTL distribučné plynovody vodovodné prípojky verejné vodovody kanalizačné prípojky verejné kanalizácie projekty dopravného značenia Úžasný sprievodca Individuálna bytová výstavba (IBV) Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu obytných zón a obytných súborov…

Projekt kanalizačnej prípojky - Rýchle dodanie za dobrú cenu

Projekt kanalizačnej prípojky

Projekt kanalizačnej prípojky za dobrú cenu Odvod vody z rodinného domu alebo iného objektu sa realizuje prevažne napojením na verejnú kanalizáciu.  Projekt kanalizačnej  prípojky to nevyhnutná súčasť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu samotnej kanalizačnej prípojky. Projekt prípojky kanalizácie musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a…

Projekt vodovodnej prípojky - Rýchle dodanie - Dobrá cena

Projekt vodovodnej pripojky

Projekt vodovodnej prípojky za dobrú cenu Aby ste mohli používať vodu v dome, byte alebo hocijakom inom objekte, musíte mať projekt vodovodnej prípojky. Je to nezbytný krok na pripojenie na verejný vodovod. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu. Projekt vodovodnej prípojky musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a je vypracovaná podľa…