Projekt VTL chráničky

Projekt VTL chráničky

Projekt VTL chráničky betónový panel, oceľová chránička, betónová ochranná konštrukcia Projekty VTL chráničky pre skrátenie bezpečnostného pásma VTL plynovodov. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu ochrany VTL plynovodov pre udelenie výnimky na skrátenie BP v zmysle platných noriem a TPP.  Projekt VTL chráničky spracujeme tak, že obsahuje náležitosti požadované prevádzkovateľom siete. Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme v 4 sadách pričom…

Revízie plynu pre bytové domy

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní Rady ako ušetriť pri vykurovaní Žijeme neľahkú dobu, ktorá každého z nás núti uvažovať o úsporných opatreniach, v tomto prípade ako ušetriť plyn pri vykurovaní. Úspora pre mnohých ľudí bohužiaľ znamená zníženie svojho životného štandardu. V tomto letáku nájdete niekoľko typov ako teplo a elektrinu užívať čo najefektívnejšie. Najlacnejšia energia…

projekt prekládky plynu

Projekt prekládky plynu

Projekt prekládky plynu za dobrú cenu Projekt prekládky plynu od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia preloženia plynovej prípojky alebo plynovodu je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. Naša spoločnosť je oprávnená taktiež aj realizovať preložky prípojky plynu, navrhneme Vám technické riešenie , ale…

Projekt elektrickej prípojky

Projekt elektrickej prípojky

Projekt elektrickej prípojky pre rodinné domy, byty a bytové domy Projekt elektrickej prípojky od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia NN prípojky je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete. Vyhotovujeme: vonkajšie NN prípojky (elektrické prípojky) zabezpečíme odsúhlasenie projektu u prevádzkovateľa distribučnej siete…

Projekt plynovej prípojky - Rýchle dodanie a dobrá cena

Projekt plynovej prípojky

Projekt plynovej prípojky za dobrú cenu pre rodinné domy ale aj iné objekty Projekt plynovej plynovej od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia plynovej prípojky je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. Naša spoločnosť je oprávnená taktiež aj realizovať prípojky plynu, navrhneme Vám technické…

Projekt kanalizačnej prípojky - Rýchle dodanie za dobrú cenu

Projekt kanalizačnej prípojky

Projekt kanalizačnej prípojky za dobrú cenu Odvod vody z rodinného domu alebo iného objektu sa realizuje prevažne napojením na verejnú kanalizáciu.  Projekt kanalizačnej  prípojky to nevyhnutná súčasť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu samotnej kanalizačnej prípojky. Projekt prípojky kanalizácie musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a…

Projekt vodovodnej prípojky - Rýchle dodanie - Dobrá cena

Projekt vodovodnej pripojky

Projekt vodovodnej prípojky za dobrú cenu Aby ste mohli používať vodu v dome, byte alebo hocijakom inom objekte, musíte mať projekt vodovodnej prípojky. Je to nezbytný krok na pripojenie na verejný vodovod. Ponúkame Vám profesionálne služby od projektovej dokumentácie až po realizáciu. Projekt vodovodnej prípojky musí obsahovať všetky prílohy ktoré sú požadované a je vypracovaná podľa…