Revízie plynových zariadení za dobrú cenu

Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom. Revízia plynového zariadenia je kontrola zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať raz ročne pred resp. po vykurovacej sezóne. Revízie…