projekt plynovej kotolne

Projekt plynovej kotolne

Projekt plynovej kotolne za dobrú cenu pre bytové domy, výrobné haly ale aj iné objekty Projekt plynovej kotolne od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia plynovej kotolne je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek, platných noriem a predpisov. Sme tím odborníkov ktorý Vám dokáže pomôcť…

Elektroinštalácie Realizácia projektov elektromontáží

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie pre rodinné domy, byty, bytové domy a nebytové priestory Elektroinštalácie rodinných domov, bytov a bytových domov zabezpečujeme vrátane projektov a revízií pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu elektroinštalácie zabezpečíme posúdenie projektov, prípadne úradnú skúšku u OPO (TI SR a.s.) pokiaľ je to potrebné zrealizujeme elektroinštaláciu  Realizáciu elektroinštalácie zabezpečujú skúsení pracovníci a revízny…

Projekt elektroinštalácie

Projekt elektroinštalácie

Projekt elektroinštalácie pre rodinné domy, byty a bytové domy Projekt elektroinštalácie rodinného domu, bytu alebo bytového za dobrú cenu. Dokumentácia elektrickej inštalácie budovy je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek aktuálnych predpisov ako aj požiadaviek samotného investora. V projekte elektroinštalácie nie je riešený projekt NN prípojky (elektrické…

Revízie plynových zariadení - úvod

Revízie plynu pre bytové domy

Revízie plynu pre bytové domy Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom. OBJEDNÁVKA Revízia plynového zariadenia je odborná prehliadka zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať v zákonom stanovenej lehote…

Revízie plynu pre bytové domy

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní Rady ako ušetriť pri vykurovaní Žijeme neľahkú dobu, ktorá každého z nás núti uvažovať o úsporných opatreniach, v tomto prípade ako ušetriť plyn pri vykurovaní. Úspora pre mnohých ľudí bohužiaľ znamená zníženie svojho životného štandardu. V tomto letáku nájdete niekoľko typov ako teplo a elektrinu užívať čo najefektívnejšie. Najlacnejšia energia…

Preloženie plynovej prípojky

PRELOŽENIE PLYNOVEJ PRÍPOJKY STL a NTL Zrealizujeme Vám preloženie plynovej prípojky. Preloženie plynovej prípojky pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie preložky zrealizujeme preloženie prípojok STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky prípojok plynu SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek prípojok máme mnoho…

preložka plynu

Preložka prípojky plynu

PRELOŽKA PRÍPOJKY PLYNU STL a NTL Zrealizujeme Vám preložku prípojky plynu. Preložka / preloženie prípojky plynu pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie preložky zrealizujeme preloženie prípojok STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky prípojok plynu SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek prípojok máme…

preložka plynu

Preložka plynovodu

PRELOŽKA PLYNOVODU STL a NTL Zrealizujeme Vám preložku plynovodu. Preložka / preloženie plynovodu pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu k prekládke zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie prekládky zrealizujeme preloženie plynovodov STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky plynovodov SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek plynovodov máme mnoho…