Fotovoltaika cena

Fotovoltaika cena

Fotovoltaika cena SLNEČNÁ PRÍPOJKA vlastná elektráreň za mesačnú platbu ktorá neprekročí platbu za elektrinu Zaujíma Vás otázka ktorú rieši každý? Fotovoltaika cena. U nás je slnečná prípojka naozaj dostupná. Doba sa mení ale potreba domácností zásobovania energiou zostáva zachovaná. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre zákazníkov produkt slnečná prípojka, jedná sa o vopred predkonfikugovaný set…

Dostupná fotovoltika ako slnečná prípojka

Dostupná fotovoltika

Dostupná fotovoltika SLNEČNÁ PRÍPOJKA vlastná elektráreň za mesačnú platbu ktorá neprekročí platbu za elektrinu Zriadime Vám dostupnú fotovoltiku. U nás ju nazývame aj slnečná prípojka. Doba sa mení ale potreba domácností zásobovania energiou zostáva zachovaná. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre zákazníkov produkt slnečná prípojka, jedná sa o vopred predkonfikugovaný set fotovoltických systémov ktoré sú overené…

Projekt VTL chráničky

Projekt VTL chráničky

Projekt VTL chráničky betónový panel, oceľová chránička, betónová ochranná konštrukcia Projekty VTL chráničky pre skrátenie bezpečnostného pásma VTL plynovodov. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu ochrany VTL plynovodov pre udelenie výnimky na skrátenie BP v zmysle platných noriem a TPP.  Projekt VTL chráničky spracujeme tak, že obsahuje náležitosti požadované prevádzkovateľom siete. Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme v 4 sadách pričom…

projekt plynovej kotolne

Projekt plynovej kotolne

Projekt plynovej kotolne za dobrú cenu pre bytové domy, výrobné haly ale aj iné objekty Projekt plynovej kotolne od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia plynovej kotolne je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek, platných noriem a predpisov. Sme tím odborníkov ktorý Vám dokáže pomôcť…

Elektroinštalácie Realizácia projektov elektromontáží

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie pre rodinné domy, byty, bytové domy a nebytové priestory Elektroinštalácie rodinných domov, bytov a bytových domov zabezpečujeme vrátane projektov a revízií pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu elektroinštalácie zabezpečíme posúdenie projektov, prípadne úradnú skúšku u OPO (TI SR a.s.) pokiaľ je to potrebné zrealizujeme elektroinštaláciu  Realizáciu elektroinštalácie zabezpečujú skúsení pracovníci a revízny…

Projekt elektroinštalácie

Projekt elektroinštalácie

Projekt elektroinštalácie pre rodinné domy, byty a bytové domy Projekt elektroinštalácie rodinného domu, bytu alebo bytového za dobrú cenu. Dokumentácia elektrickej inštalácie budovy je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované prílohy a je vypracovaná podľa technických požiadaviek aktuálnych predpisov ako aj požiadaviek samotného investora. V projekte elektroinštalácie nie je riešený projekt NN prípojky (elektrické…

Revízie plynových zariadení - úvod

Revízie plynu pre bytové domy

Revízie plynu pre bytové domy Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom. OBJEDNÁVKA Revízia plynového zariadenia je odborná prehliadka zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať v zákonom stanovenej lehote…

Revízie plynu pre bytové domy

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní Rady ako ušetriť pri vykurovaní Žijeme neľahkú dobu, ktorá každého z nás núti uvažovať o úsporných opatreniach, v tomto prípade ako ušetriť plyn pri vykurovaní. Úspora pre mnohých ľudí bohužiaľ znamená zníženie svojho životného štandardu. V tomto letáku nájdete niekoľko typov ako teplo a elektrinu užívať čo najefektívnejšie. Najlacnejšia energia…