Projekty IBV a HBV

Projektujeme rozšírenia distribučných sietí IBV a HBV – plyn, voda a kanalizácia Projektová dokumentácia rozšírenia inžinierskych sietí a prípojok pre nové IBV a HBV, v rozsahu – nové pripojenia, rekonštrukcie, preložky. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre IBV alebo HBV je komplexné riešenie rozšírenia inžinierskych sietí, prípadne prekládky jestvujúcich sietí ktoré je potrebné prekladať. Riešenie ktoré Vám…

Projekt plynoinštalácie

Projekt plynoinštalácie od A po Z za dobrú cenu. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu odberných plynových zariadení (OPZ), čo sú rozvody plynu od skrinky merania po spotrebič. Projektovú dokumentáciu vypracujeme podľa aktuálne platných noriem a predpisov TPP, jej súčasťou sú všetky potrebné prílohy. Vyhotovujeme plynoinštalácie pre objekty: rodinných domov pre rozšírenia zón – IBV pre rozšírenia zón –…

Revízia plynových kotlov za dobrú cenu

Revízia plynových kotlov

Revízia plynových kotlov Revízia plynových kotlov zabezpečí nielen bezpečnú prevádzku Vášho kotla, ale predĺži a jeho samotnú životnosť. Revízia plynového kotla, plynových rozvodov a tlakovej nádoby je zákonne daná povinnosť pre majiteľov, ktorí plynové kotle využívajú na ohrev vody a vykurovanie. Plynový kotol a jeho súčasti, majú svoju prevádzkovú kapacitu, ktorá je v priemere až…

Inžinierska činnosť - vybavovanie povolení

Inžinierska činnosť

Ten, kto už staval nejakú nehnuteľnosť, nám dá určite za pravdu, že vybavenie potrebných „papierov“ k stavbe je častokrát náročnejšie ako samotná výstavba. Naša inžinierska činnosť Vás odbremení od byrokracie a Vy sa môžete s plnou vervou venovať výstavbe, aby bola čo najkvalitnejšia. Inžinierska činnosť a prípravné práce k realizácii stavby Zabezpečujeme podklady a k…