Revízie plynu pre bytové domy

Revízie plynu pre bytové domy Revízie plynových zariadení a rozvodov revíznym technikom. OBJEDNÁVKA Revízia plynového zariadenia je odborná prehliadka zariadenia – prívodu plynu, plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou teda revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnú bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení (plynových kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúčame ju vykonať v zákonom stanovenej lehote…

Revízie plynu pre bytové domy

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní

Ako ušetriť plyn pri vykurovaní Rady ako ušetriť pri vykurovaní Žijeme neľahkú dobu, ktorá každého z nás núti uvažovať o úsporných opatreniach, v tomto prípade ako ušetriť plyn pri vykurovaní. Úspora pre mnohých ľudí bohužiaľ znamená zníženie svojho životného štandardu. V tomto letáku nájdete niekoľko typov ako teplo a elektrinu užívať čo najefektívnejšie. Najlacnejšia energia…

Preloženie plynovej prípojky

PRELOŽENIE PLYNOVEJ PRÍPOJKY STL a NTL Zrealizujeme Vám preloženie plynovej prípojky. Preloženie plynovej prípojky pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie preložky zrealizujeme preloženie prípojok STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky prípojok plynu SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek prípojok máme mnoho…

preložka plynu

Preložka prípojky plynu

PRELOŽKA PRÍPOJKY PLYNU STL a NTL Zrealizujeme Vám preložku prípojky plynu. Preložka / preloženie prípojky plynu pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie preložky zrealizujeme preloženie prípojok STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky prípojok plynu SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek prípojok máme…

preložka plynu

Preložka plynovodu

PRELOŽKA PLYNOVODU STL a NTL Zrealizujeme Vám preložku plynovodu. Preložka / preloženie plynovodu pod jednou strechou za dobré ceny. zabezpečíme Vám projektovú dokumentáciu k prekládke zabezpečíme posúdenie projektovej dokumentácie prekládky zrealizujeme preloženie plynovodov STL a NTL Naša spoločnosť je oprávnená realizovať preložky plynovodov SPP – distribúcia a.s. na území Slovenskej republiky. S realizáciou preložiek plynovodov máme mnoho…

regulačné a meracie zariadenie s prepočítavačom

Projekt regulácie a merania plynu

Projekt pre regulačné a meracie zariadenie plynu nad 10m3 Projekt pre regulačné a meracie zariadenie plynu nad 10m3 od A po Z za dobrú cenu. Dokumentácia regulácie a merania plynu je z našej strany zabezpečená tak, že obsahuje všetky požadované projektové dokumentácie a prílohy, tj. vr. projektovej dokumentácie uzemnenia a pospojovania (elektro časť) a je vypracovaná…

Výstavba IBV Boleráz

Výstavba IBV – referencie

Výstavba IBV – naše referencie Komplexne zabezpečujeme výstavbu pre IBV a HBV.  Váš projekt IBV zabezpečíme po stránke projekčnej, inžinierskej činnosti a taktiež aj realizačnej. Prezrite si naše vybrané referencie k realizácii IBV lokalít. Referencie pre Vás budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať. IBV v Obci Boleráz Výstavba v rozsahu Kanalizácia gravitačná dažďová, Kanalizácia gravitačná splašková Rozšírenie…

Projekty pre stavebné povolenie

Projekty IBV a HBV

Projekty IBV a HBV – plyn, voda a kanalizácia Projektová dokumentácia rozšírenia inžinierskych sietí a prípojok pre nové IBV a HBV, v rozsahu – nové pripojenia, rekonštrukcie, preložky. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre IBV alebo HBV je komplexné riešenie rozšírenia inžinierskych sietí, prípadne prekládky jestvujúcich sietí ktoré je potrebné prekladať. Riešenie ktoré Vám ponúkame zahŕňa rozšírenia…

Projektová dokumentácia inžinierskych sietí - voda - kanalizácia - plyn - elektrina

Projekt plynoinštalácie

Projekt plynoinštalácie Projekt plynoinštalácie od A po Z za dobrú cenu. Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu odberných plynových zariadení (OPZ), čo sú rozvody plynu od skrinky merania po spotrebič. Projektovú dokumentáciu vypracujeme podľa aktuálne platných noriem a predpisov TPP, jej súčasťou sú všetky potrebné prílohy.  Vyhotovujeme plynoinštalácie pre objekty: rodinných domov pre rozšírenia zón – IBV pre rozšírenia…